Rondleiding Oud Rotterdam

Oud Rotterdam neemt de bezoekers mee in een rondleiding van een dagdeel (circa 2½ tot 3 uur) waarbij de nadruk ligt op de historie van de stad. De hierbij gekozen route komt grotendeels overeen met die van Kort Rotterdam.

De ontstaansgeschiedenis van Rotterdam
In 1340 kreeg verleende graaf Willem IV stadsrechten aan Rotterdam en in 1358 mocht Rotterdam een stadsmuur bouwen. Herinneringen aan die oude tijd zien wij terug bij enkele opgravingsvondsten en reconstructies. Een korte film geeft een mooi overzicht in vogelvlucht van de geschiedenis van deze stad.
Het bombardement van Rotterdam
Uiteraard komt het grote bombardement van 14 mei 1940 volop aan bod. Op verschillende plekken in de stad wordt met behulp van foto’s de impact van dit bombardement uitgelegd en wordt ook aandacht besteed aan de brandgrens.
De wederopbouw fase 1
Ze lieten er gras over groeien; op 18 mei 1940 kreeg stadsarchitect Witteveen van het gemeentebestuur al de opdracht om een weder opbouwplan te ontwerpen. Deze eerste fase van de wederopbouw was vooral van economische aard. Een zakelijk stadscentrum met een goede
ontsluiting waren de speerpunten. Hoogtepunten uit deze fase zijn de Lijnbaan en de Bijenkorf, het Centraal Station, maar ook de Euromast.
De wederopbouw fase 2
Na circa 1980 richtte de tweede fase van de wederopbouw zich meer op de sociale kant met speerpunten als woningbouw en toerisme. De markante kubuswoningen kunnen worden gezien als het begin hiervan, al snel gevolgd door de Kop van Zuid. Tot deze fase behoort ook de fenomenale Markthal.
De historische beelden
De binnenstad van Rotterdam telt een groot aantal beelden en monumenten, waarvan logischerwijs veel aan de historie van de stad geweid zijn. Dat varieert van beelden en monumenten van bekende Rotterdammers zoals uiteraard Erasmus, maar ook Rigardus Reinhout en Marten Toonder tot herinneringen aan de oorlog en het bombardement zoals De Verloren Stad van Zadkine en Ongebroken Verzet.